SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

 

21.      Soll ech d'Telleren alt spullen? Neen, t'gëtt lo nach Fësch.

De Gratin ass verdréchent, hie kënnt net op den Dësch!

A virwat net, sot de Raym, hien huet grouss Aa gemaach,

en ass wéi am Steakhouse, do hu se dee selwechte gemaacht.

 

22.      A während grouss Diskussiounen ginn hin an hir,

bleiwt d'Kächin schéi roueg, raumt alt  mol wech säi Geschir.

D'Monique ass sech ganz sëcher, déi Männer do gi richteg Käch,

hatt seet: "Hir Frae wärte staunen, ech si lo schons ganz ewech.

 

23.      A sollt ee vun hinnen net ganz nogelauschtert hunn,

da kann hie mir jo uruffen, mäin Handy, deen ass un."

An all Schoul ass e t'selwecht, du erklärs zimmlech oft,

a brauchs Nerven, Versteesdemech an eng ganz Portioun Loft.

 

24.      An haut ass et un eis, dem Monique sengen Hären,

mir hu gerëscht fir iech, hoffen eise Menü hu dir gären.

Eiser Kächin, dem Monique, jo mir wëllen eis jo net schummen,

so mir vu ganzem Häerz merci, natiirlech mat e puer Blummen.